Velkommen til Stokke IL E-Sport!

E-sportgruppa skal:

•Vi skal gi et tilbud til alle i nærområdet om å drive med e-sport.

•Vi skal drifte en aktivitet som bygger på trivsel og mestring.

•Vi skal jobbe for å kunne gi god sportslig utvikling av enkeltspillere innen e-sport.

•Vi skal etablere et positivt og godt miljø, som bygger på gode holdninger og samhold.

Vår visjon:

- Med fokus på inkludering, trivsel og samhold skal Stokke IL e-sport legge til rette for et miljø som omfavner alle medlemmer uavhengig av bakgrunn og ferdighetsnivå. 

- Stokke IL e-sport ønsker å være en møteplass og arena både for de som ikke er aktive innenfor annen idrett/gren, i tillegg til de som ønsker å kombinere flere idretter.

- Stokke IL e-sport skal videre arbeide for at våre medlemmer opplever lagfølelse, mestringsfølelse og tilhørighet innenfor en sosial arena.

- Stokke IL e-sport skal tilby e-sport til barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser eller andre utfordringer.

Hva er E-sport?

E-sport er satt sammen av ordene elektronisk og sport og er den organiserte form av pc- eller konsollspill som konkurranseform, med turneringer, tilskuere, premier og rangering av spillerne. Funn fra barn og mediaundersøkelsen fra 2018 viser at 96 % av gutter og 63 % av jenter i alderen 9-18 år gamer i Norge. E-sport er nok mer organisert enn det de fleste tror og antall klubber og medlemmer vokser i rekordfart. I dag kan profesjonelle turneringer følges av flere millioner mennesker verden over. I flere land sendes e-sport på nasjonale TV-kanaler, deriblant Norge.

Hvorvidt E-sport kan regnes som en sport har vært omdiskutert i flere år. Mange som argumenterer mot dette trekker frem at sport eller idrett handler om å bruke utøverens kropp til å konkurrere, noe som ikke har fokus i E-sport. Den motstridende siden argumenterer gjerne med at det i dag er mange likheter i hvordan E-sport og tradisjonell sport organiseres og utøves, og at E-sport derfor burde behandles på like linje med mer fysiske idretter.

Skal man hevde seg i må dagens E-sport-atleter ta vare både på kropp og sinn for å prestere på toppnivå. Det betyr i tillegg til gaming også fysisk aktivitet og sunt kosthold.

Hos oss vil det i tillegg til å trene spill også være fokus både på viktigheten av sunt kosthold og fysisk trening.Varsle? Trykk her for mer info

Hovedsponsor

Leverandør av utstyr til Stokke IL

Les mer om avtalen her.