Treningsavgifter 


I tillegg kommer kontingent til Hovedlaget kr. 300,- pr. år, dette dekker forsikring for alle i barneidretten og må betales for å være med på organisert aktivietet i Stokke IL. Kontingenten gjelder alle undergrupper.